Кариери

На основание чл.89а от Закона за лечебните заведения във връзка с чл.33 ал.7 и чл.23 ал.1 т.1 от наредба 18 от 2005г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения и решение на Акредитационния съвет (протокол 10/15.07.2014г.) СПЕЦИАЛИЗИРАНА ОЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ЛУКСОР“ ЕООД гр. Пловдив има присъдени

1. акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност – отлична за срок от 5 години

2. акредитационна оценка за отделните медицински дейности, както следва:

Отделение по очни болести – отлична за срок от 5 години

 

3. акредитационна оценка за практическо обучение, както следва: за след дипломно обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Очни болести – много добра, за срок от 4 години.

 

Във връзка заповед РД-17-168 от 06.10.2014г. СОБАЛ Луксор ЕООД гр. Пловдив обявява 2 свободни места за обучение на магистър-лекари за придобиване на специалност Очни болести за 2015г.

Във връзка с разширението на дейността си в град Пловдив, очна болница „Луксор“, предлага:

 

1. Отлични възможности за развитие на лекари със специалност по офталмология.

 

2. Дългосрочно сътрудничество с лекари работещи в сферата на извънболничната помощ, търсещи най-високо ниво на болнично обслужване за своите пациенти.

 

Всички заинтересовани, могат да се свържат с нас на е-мейл адрес: luxor @ luxorclinic.com