Ново OCT Cirrus5000 на Carl Zeiss в Медицински Център Луксор

За първи път в България бе представен и инсталиран Оптичен Кохерентен томограф от последно поколение на фирма Carl Zeiss. Апарата се казва CIRRUS HD-OCT 5000 – Optical Coherence Tomography и позволява визуализирането на очните структури с най-висока резолюция гарантираща изключителна точност на изследванията.

Cirrus-5000 HD OCT- Carl Zeiss – Оптичен кохерентен томограф с висока резолюция

 

oct cirrus 5000

Оптична кохерентна томография (ОСТ) е неинвазивен метод за образна диагностика на заболявания на окото, който се основава  на принципа на ниско-кохерентната интерферометрия.

Чрез него се получават прецизни срезове на очните структури, които са  с изключително голяма разделителна способност. По този начин диагнозата може да се постави със 100% достоверност още в момента на изследването, което  е от изключително значение за диагностицирането на редица очни заболявания:

CIRRUS  при заболявания на ретината:  С новата FastTrac-система за ретинално проследяване може да се анализира прецизно дебелината на макулата, детайлно представяне на слоевете на ретината. Детайлната карта на ретината осигурява диагностика, стадиране и проследяване ефекта от лечението  на макулната дегенерация свързана с възрастта(МДСВ), диабетната ретинопатия, съдови заболявания на окото и др. Чрез 3-D cubes и Advanced Visualization™ анализи се извършва предоперативно планиране при витрео-ретиналните заболявания.

CIRRUS при Глаукома: Осигурява пълен набор от анализи при глаукома: изследване дебелината на RNFL, диска на зрителния нерв (ONH), широчина на предно-камерния ъгъл, дебелина на роговицата и най-съвременния анализ на ганглио-клетъчния комплекс (GCA), Guided Progression Analysis™ дава възможност за проследяване на глаукомния процес във времето.

 

Заедно с Новото OCT бяха инсталирани още два апарата последно поколение:

 

VISUCAM® 500 – Carl Zeiss – Цветна фундус камера

Високотехнологична камера за заснемане на реален образ на очното дъно. Осигурява висококачествени 3D-изображения в стерео образ от 7 полета, което прави изследването незаменимо в диагностиката и клиничните проучвания на очните заболявания.
VISUCAM 500 осигурява 45° и 30°-поле на заснемане, режим за тясна зеница, специализирани режими и филтри- цветни, Blue и Red-free fundus filter, Автофлуоресценция, Флуоресцеинова ангиография с висока резолюция, възможност за Indocyanin Green Angiography  и изследване на оптичната плътност на макулния пигмент (MPOD ). Те дават важна информация относно стадия на заболяванията и ефекта от лечението на диабетната ретинопатия, формите на макулна дегенерация, глаукома, съдови заболявания и др.

 

 

Humphrey Field Analyzer – HFA II 740i- Carl Zeiss  – Компютърен периметър

Златният стандарт на Carl Zeiss в диагностиката на глаукома, лицензиран и използван във всички основни клинични проучвания. Комютърната периметрия е неинвазивен метод за диагностика на  нарушенията в зрителното поле, причинени от глаукома,  заболявания на ретината, неврологични и други причини. HFA II 745i извършва достоверено и бързо изследване на зрителното поле, благодарение на тест-стратегиите: SITA Standard и SITA Fast, използващи наполовина по-малко време от стандартния Humphrey периметър. Дава възможност за пълен анализ на зрителното поле, изразен като процент от нормалната възраст и коригирани стойности, GPA- минимизира фалшивите положителни резултати, VFI-свежда до минимум ефектите на катаракта и намалена прозрачност на очните среди, STATPAC ™ задълбочен анализ, SITA алгоритъм- за бързи и точни прагови измервания, SITA-SWAP осигурява ранно откриване на глаукомен процес, VFI Plot- анализ за предвиждане на глаукомната прогресия след 3-5 години и др.
Мониторинг и поддържане на позицията на пациента по време на изследването се осигуряват, чрез Gaze Tracking System- система за следене на погледа и правилното позициониране на главата, които се пренастройват допълнително при движение на окото.