Очна Болница "Луксор"

За Нас

Специализирана очна болница за активно лечение СОБАЛ "Луксор" ЕООД е създадена през 2004 година в град Пловдив. Притежава лиценз от Министерство на здравеопазването. Предмет на дейност са диагностика, лечение и хирургия на очни заболявания и научна дейност. Очна болница "Луксор" – град Пловдив извършва лазерна корекция на късогледство, далекогледство и астигматизъм с най-модерна, прецизна и сигурна технология.

Болницата е специализирана в оперативното лечение на заболявания на преден очен сегмент – лазерна корекция на зрението, катаракта, глаукома, детски очни болести, хирургия на клепачи и слъзен апарат, естетика на лице. През 2008 година в болницата е въведена система за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2008, с което покрива всички необходими европейски стандарти. Акредитирана е за максималния срок от пет години с оценка за цялостна медицинска дейност "отлична"..

Регистратура
Очна болница Луксор Интериор

На територията на медицинско заведение "Луксор" град Пловдив, има разположени 16 лекарски кабинета за диагностика и лечение на очни заболявания, 4 операционни зали оборудвани с последно поколение апаратура на водещи офталмологични компании от Америка и Европа. Очна болница "Луксор" разполага с 25 стаи за почивка и настаняване след операции на преден и заден очен сегмент. Пациентите могат да се възползват от достъп до безжична интернет връзка.

Очна Болница Луксор е съвкупност от модерен интериор, съвременни технологии и отдадени на професията си специалисти с дългогодишен опит в различни области на офталмологията, които чрез високата си компетенция, максимална коректност и отговорност, подобряват зрението на пациентите си. На нашия професионализъм годишно се доверяват над 30 000 пациента.

През 2008 година клиниката започва работа с техника за лазерна корекция на зрението, чрез която Д-р Димитър Тасков и неговият екип даряват с нормално зрение много млади хора. През следващите години лазерната технология в клиниката постоянно се модернизира и усъвършенства, като днес болницата работи с Alcon LenSx Laser System и Carl-Zeiss MEL 90 Excimer Laser – най-ново поколение лазерна апаратура.

Очна болница "Луксор" е част от веригата очни болници – СОБАЛ "Луксор" град Пловдив и СОБАЛ "Д-р Тасков" град Търговище. СОБАЛ "Д-р Тасков" град Търговище е открита през 2008 година, като същата е наследник на Медицински център "Д-р Тасков", създаден през 1998 година от д-р Димитър Тасков. В сградата на СОБАЛ "Д-р Тасков" са разположени 4 модерни операционни зали, 7 поликлинични кабинета и 50 болнични легла. Разполага с най-съвременна апаратура за диагностика и лечение на очните заболявания. Определена е акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност "отлична".

Дейности

Основни дейности
 • Безкръвна и безшевна хирургия на катаракта през минимален разрез (2.2 мм) с имплантиране на най-съвременни модели вътреочни лещи
 • Лазерна корекция на късогледство, далекогледство, астигматизъм
 • Микрохирургия на окото
 • Лазерна терапия при ретинални заболявания, глаукома и вторична катаракта
 • Лечение на детски очни заболявания, страбизъм
 • Естетични операции на лице и клепачи
Диагностика на зрението

Кабинетите в Медицински център "Луксор" притежават най-съвременно оборудване за диагностика на зрението. Всеки от тях разполага с биомикроскоп, авторефрактокератометър, тонометър, офталмоскоп и проектор/електронна таблица за изследване на зрителна острота.

 • Биомикроскоп – апарат за изследване на преден и заден(с помощта на специални офталмологични лупи) очен сегмент
 • Авторефрактокератометър – апарат за изследване на диоптричната сила на окото и кривината на роговицата
 • Tонометър – апарат за измерване на очното налягане
 • Офталмоскоп – апарат за изследване на заден очен сегмент
 • Проектор/електронна таблица – апаратът проектира зрителна таблица, чрез която се изследва зрението на пациента
 • Триогледална лупа на Голдман – лупа за подробно изследване на периферните части на ретината и преднокамерния ъгъл
Специализирана диагностика на зрението
 • Humphrey Field Analyzer (Carl-Zeiss) - компютърен периметър Метод за изследване на периферното зрение. Много полезен за диагностика и проследяване при глаукома, туморни процеси, заболявания на очния нерв и др.
 • VISUCAM 500 (Carl-Zeiss) – фундус камера, извършваща цветни снимки на очното дъно (флуоресцеинова ангиография – ФА). Системата гарантира ефективно диагностициране и проследяване на широк спектър от типичните очни заболявания като макулна дегенерация, глаукома и диабетна ретинопатия. Тя притежава интегрирана в себе си диагностичната функция автофлуоресценция за безконтрастно изследване на състоянието на пигментния епител на ретината.
 • Cirrus 5000 (Carl-Zeiss) – оптичен кохерентен томограф (OCT). Това е апарат за безконтактна образна диагностика на заболявания на ретината, зрителния нерв и др. Компютърно се изготвя изображение с висока резолюция, което дава точна представа за пространственото разположение на патологичните промени.
 • Cirrus 6000 (Carl-Zeiss) - Оптична кохерентна томография ангиография (ОСТ-А) е неинвазивен, безконтрастен метод за изобразяване на съдовете на ретината. ОСТ-ангиографията е основана на алгоритъм, който отчита движението на червените кръвни клетки и така построява картата на кръвният ток и съдовата мрежа.
 • IOL-Master 700 (Carl-Zeiss) – апарат за бърза и точна биометрия - изчисляване на вътреочни лещи. Притежава софтуерно вградени прецизни математически формули за за самата калкулация
 • ATLAS (Carl-Zeiss) – корнеален топограф, който прави цветна карта на роговицата, отчита всяка неравност върху нейния релеф и определя пречупвателната й сила във всяка нейна точка.
 • Pentacam (Oculus) - корнеален топограф, който снима роговицата на 360 градуса и под ъгъл (Шаймпфлуг технология). Последващите анализи дават подробна информация както за предната, така и за задната роговична кривина.
 • WASCA (Wavefront Aberration Supported Custom Ablation) на Carl-Zeiss – апарат за уейвфронт анализ, който изготвя триизмерна цветна карта на окото, уникална за всеки пациент. Този апарат дава важна информация при изготвянето на индивидуален план за лечение при лазерна корекция на зрението.
 • SP-1P (Topcon) - ендотелен (спекуларен) микроскоп. Апарат, чрез който се анализира състоянието на най-вътрешния слой клетки на роговицата - ендотелът. Използва се при диагностика и при проследяване на роговични заболявания - роговични дегенерации и дистрофии /ендотелна дистрофия на Fuchs, корнея гутата и др./, както и при засягане на роговицата при други очни заболявания /глаукома, увеит и др./. Спекуларният микроскоп е много полезен за предоперативен анализ и планиране на вътреочна хирургия.
 • Plusoptix – детски рефрактометър, предназначен за откриване на рефракционни аномалии в най-ранна възраст. Диагностика на зрението може да бъде извършена при много малко дете, тъй като е необходимо то просто да се вгледа в камерата с форма на играчка. Светлинни и звукови ефекти допринасят за фиксиране на вниманието на младия пациент. Изследването протича относително бързо и безконтактно.
 • OcuScan (Alcon) – апарат за определяне на дебелината на роговицата и за изчисляване на вътреочни лещи чрез ултразвук.
 • B-ехограф (Lightmed) – апарат за диагностика чрез ултразвук. Ехографията намира голямо приложение в диагностиката на различни болестни процеси в окото, като особено ценна е при непрозрачни очни среди: хеморагии в стъкловидното тяло, при отлепване на ретината, тумори, отлепване на хориоидеята, чужди тела и др.

Видео обиколка

Галерия