Административни услуги - СОБАЛ "Луксор" ЕООД гр. Пловдив

Писмено съобщение за смърт
Не се заплаща

Издава се до няколко часа след настъпването.

Издаване на болничен лист от лекуващите лекари/лекари по дентална медицина и ЛКК
Не се заплаща

Издава се при изписване на пациента в рамките на работния ден.

Издаване на дубликат на болничен лист
Не се заплаща

Издава се при поискване.

Издаване на медицинска документация /медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и други/
Не се заплаща

Издават се непосредствено след приключване на амбулаторния преглед или болничен престой в лечебното заведение

Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична медицинска помощ в друго
Не се заплаща

Изготвя се непосредствено преди превеждането на пациента.

Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебно заведение за болнична помощ или от дом за медико-социални грижи
Не се заплаща

Епикриза се изготвя при изписване на пациента и приключване на болничния престой в лечебното заведение.

Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение,отнасяща се до здравословното състояние на пациента, включително копия от медицинските му документи
По ценоразпис

Здравна информация от лечебното заведение се предоставя след подадена молба до два работни дни от подаването й.

Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи
По ценоразпис

Информация се дава след подадена молба до два работни дни.

*Забележка: Копия на медицински документи отнасящи се до здравословното състояние на пациента и здравна информация се дава след предварително подадена молба до два работни дни.

*Забележка: Заплащането на горепосочените административни услуги са по ценоразпис на СОБАЛ "Луксор" ЕООД гр. Пловдив.