Изпит за зачисляване по специалност очни болести

Критерии и документи за допускане и провеждане на изпит за зачисляване по специалност очни болести в СОБАЛ "ЛУКСОР" 2020 г.

Изисквания към кандидатите:

 • Да имат диплома за завършено медицинско образование.
 • Да нямат договор за специализация с друго лечебно заведение, към момента на провеждане на конкурсния изпит.
 • Да владеят писмено и говоримо поне един западен език.

Необходими документи:

 • Диплома/документ удостоверяващ завършено медицинско образование.
 • CV – европейски формат.
 • Мотивационно писмо.
Специализация

Документи за кандидатстване се подават до 30.11.2019 година /вкл./ в СОБАЛ „ЛУКСОР“ Пловдив. Телефон за връзка: 032/96 88 82

Ред за провеждане на изпита:

Изпитът ще се състои на два етапа, след проверка на документите за съответствие с обявените изисквания.

 1. Писмен изпит ще се проведе в СОБАЛ „ЛУКСОР“ през декември 2019 год.
  Начален час 8:30 ч.
  8:45 – 9:00 теглене на въпроси за теоритичен изпит
  9:00 - 13:00 писмено развитие на три въпроса от предварително зададен конспект.
 2. Събеседване с кандидатите ще се проведе след оценяване на изпитните работи от изпитна комисия. До събеседване ще бъдат допуснати само кандидати получили оценка не по-ниска от мн.добър 4.50 на писмения изпит.

Конспект за конкурс за зачисляване на специализация по очни болести в СОБАЛ „ЛУКСОР”

 1. Филогенеза и онтогенеза на зрителния анализатор
 2. Кръвоснабдяване и инервация на зрителния орган
 3. Анатомия на орбитата
 4. Анатомия на клепачите
 5. Анатомия на слъзния апарат и конюнктивата
 6. Анатомия на роговицата и склерата
 7. Анатомия на камерния ъгъл и хидродинамика на окото
 8. Анатомия на лещата и стъкловидното тяло
 9. Анатомия на увеята
 10. Анатомия на ретината
 11. Анатомия на зрителните пътища и центрове
 12. Светлоусещане. Адаптация. Смущения в адаптацията
 13. Цветоусещане. Разстройства на цветоусещането. Теория на цветното зрение
 14. Формено зрение. Зрителна острота. Изследване на зрителата острота
 15. Зрително поле. Методи за изследване на зрителното поле
 16. Рефракция. Методи за изследване на рефракцията
 17. Миопия. Клинични изяви. Лечение
 18. Хиперметропия. Клинични изяви. Лечение
 19. Астигматизъм. Клинични изяви. Лечение
 20. Бинокуларно зрение
 21. Акомодация и смущения в акомодацията. Пресбиопия
 22. Възпалителни и съдови заболявания на орбитата
 23. Ендокринни заболявания и тумори на орбитата
 24. Заболявания свързани с положението на клепачите
 25. Възпалителни заболявания на клепачите
 26. Заболявания на слъзната жлеза
 27. Заболявания на слъзните пътища
 28. Остри конюнктивити
 29. Хронични конюнктивити. Трахома
 30. Дегенеративни заболявания на конюнктивата
 31. Тумори на клепачите и конюнктиватаа
 32. Клинична находка при заболяванията на роговицатаа
 33. Роговични дистрофии
 34. Роговични дегенерации
 35. Кератити. Клиника. Лечение
 36. Роговична хирургия
 37. Заболявания на склерата
 38. Зенични реакции
 39. Вродени заболявания на лещата
 40. Придобити катаракти
 41. Хирургично лечение на катарактата
 42. Заболявания на стъкловидното тяло
 43. Увеити. Класификация. Етиопатогенезао
 44. Предни увеити
 45. Интермедиерни и синдромни увеити
 46. Задни увеити
 47. Тумори на увеята
 48. Откритоъгълна глаукома
 49. Закритоъгълна глаукома. Глаукомен пристъп
 50. Дегенеративни заболявания на ретината
 51. Вторични глаукоми
 52. Съдови оклузии на ретината
 53. Диабетна ретинопатия
 54. Възпалителни заболявания на ретината
 55. Отлепване на ретината
 56. Тумори на ретината
 57. Неврит на зрителния нерв
 58. Исхемична оптикопатия. Застойна папила
 59. Заболявания на хиазмата и централната част на зрителния анализатор
 60. Разстройства на бинокуларното зрение. Съдружно кривогледство
 61. Паралитично кривогледство. Диференциална диагноза
 62. Лечение на амблиопията и страбизма
 63. Травми на орбитата и клепачите
 64. Непроникващи наранявания на очната ябълка
 65. Проникващи наранявания на очната ябълка
 66. Изгаряния на окото